Öppettider Receptionen
vinter 2015-16 
1 okt.-30 april
Sista lördagen i månaden
& vid aktiviteter
11.00 - 12.00
Telefon reception:
0246-221 06
Telefon plats/stug bokn:
070-626 64 43 
E-post: info@smednaset.se 
Plusgiro: 264109-0